Kurs Basic Nitrox

przez Mdive

Cel kursu Kurs ten przygotowuje kandydata do nurkowania z użyciem mieszaniny nitrox o zawartości do 40% O2. Przedstawi Ci procedury, zasady bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa, ryzyko, korzyści i teorię bezdekompresyjnego nurkowania na…