Nurkowanie podlodowe – Ice Diver PSAI

CEL KURSU
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie kursu ćwiczone jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem (zamarznięcie automatu, utrata liny asekurującej, itp.) oraz na lodzie (załamanie lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.). Po ukończeniu tego kursu uczestnicy powinni posiadać umiejętności przygotowania stanowiska nurkowego i umieć w sposób prawidłowy wykonać nurkowanie pod lodem.
 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
 • Ukończone 18 lat
 • Posiadanie stopnia Open Water Sport Diver
 
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Podstawowy sprzęt nurkowy oprócz butli i balastu
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kursu lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.
 
UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
Możliwość nurkowania pod lodem do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.
 
CZAS TRWANIA KURSU
 • 2 dni
ZAJĘCIA TEORETYCZNE (około 3 godziny)
 • właściwości fizyczne lodu
 • wybór miejsca, przygotowanie stanowiska i sprzętu nurkowego
 • zasady asekuracji
 • sytuacje awaryjne – autoratownictwo
 • pierwsza pomoc w warunkach niskich temperatur
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (2 dni nurkowe)
 • organizacja stanowiska nurkowego
 • nurkowanie pod lodem
 • ratownictwo pod lodem
 • asekuracja i ratownictwo z powierzchni lodu

CENA KURSU:
1400 zł za kursu + 250zł licencja i podręcznik

CENA NIE ZAWIERA
 • Dojazdów na miejsce nurkowe i noclegów.
 • Ewentualnych wejściówek na akweny płatne.
 • Wypożyczenia sprzętu.
 • Bicia butli nurkowych.
 • Ubezpieczenia DAN, które nurek powinien już mieć po skończonym kursie OWSD.