RAPID – Rescue Diver

(Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM

 • ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
 • ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów – Przewodników Nurkowych

CEL KURSU

 • celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

 • wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
 • posiadanie certyfikatu ukończenia kursu Open Water Diver
 • wykonane min. 40 zalogowanych nurkowań

UWAGA!

Aby uzyskać certyfikat Rescue Diver, kandydat musi posiadać świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy, który był ukończony w okresie ostatnich dwóch lat.

Dla osób nie posiadających lub z nieaktualnym kursem pierwszej pomocy istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia równolegle z kursem Rescue w uzgodnionym wspólnie terminie (szkolenie jednodniowe). Cena dla uczestników kursu Rescue Diver 200 PLN.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Podstawowy sprzęt nurkowy oprócz butli i balastu.

Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

CZAS TRWANIA KURSU

2.5 dnia

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

 • Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
 • Odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5 m
 • Holować „nieprzytomnego” płetwonurka po powierzchni przez około 50m do brzegu lub do łodzi.
 • Po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

CENA KURSU

1700zł + 300zł licencja i podręcznik

Kurs rozpoczynamy gdy zbierze się grupa minimum 5 chętnych.

CENA NIE ZAWIERA

 • Dojazdów na miejsce nurkowe i noclegów.
 • Ewentualnych wejściówek na akweny płatne.
 • Wypożyczenia sprzętu.
 • Bicia butli nurkowych.
 • Ubezpieczenia DAN, które nurek powinien już mieć po skończonym kursie OWSD.