Kurs Advanced Nitrox jest przeznaczony dla nurków chcących korzystać z mieszanek Nitroxowych w zakresie do 100 % O2, z dekompresją.
Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania nurkowań dekompresyjnych do max. głębokości 45m z wykorzystaniem dodatkowego gazu skracającego dekompresję.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • wiek min. 18 lat
 • uprawnienia Basic Nitrox Diver
 • uprawnienia Advanced Buoyancy Control
 • uprawnieniaTwinset lub Sidemount Diver
 • minimum 50 nurkowań
 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Każdy kursant musi posiadać własny sprzęt:

 • kompletny  podstawowy  – wersja TEC -TWINSET lub SIDEMOUNT
 • latarka główna z uchwytem goodman’a
 • latarka zapasowa
 • 2 maski
 • 2 urządzenia pomiarowe
 • wet notes
 • bojka + szpulka
 • narzędzie tnące

Na czas trwania kursu dla osób, które nie posiadają własnych, zapewniamy: butle stages oraz automaty do butli stages.
Pozostały brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

 

CZAS TRWANIA KURSU:
3 dni

 • min. 6 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
 • min. 1  sesja ćwiczeniowa na „płytkiej wodzie” – praca stages
 • min. 3 nurkowania do max. głębokości 45 m

W większości przypadków minimalna ilość dni określona standardami jest wystarczająca. W związku z tym, że kurs nastawiony jest na umiejętności, a nie czas trwania to może zaistnieć konieczność przedłużenia kursu. Taka decyzja leży w gestii instruktora i jest podejmowana na bazie porozumienia z kursantem, który jest w stanie również ocenić swoje umiejętności.

 

CENA KURSU:

2400zł grupa 2-3 osoby + 300zł licencja + podręcznik

2800 zł kurs indywidualny + 300zł licencja + podręcznik

W przypadku konieczności przedłużenia kursu każdy kolejny dzień jest dodatkowo płatny 600 zł (1 uczestnik), 500zł (2-3 uczestników)

CENA NIE ZAWIERA

 • Gazów oraz kosztów pobytu instruktora (nocleg, dojazd itd).
 • Dojazdów na miejsce nurkowe i noclegów kursanta.
 • Ewentualnych wejściówek na akweny płatne.
 • Wypożyczenia sprzętu.
 • Bicia butli nurkowych.
 • Ubezpieczenia DAN, które nurek powinien już mieć po skończonym kursie OWSD.
 • 5