PSAI ADVANCED DIVER PROGRAM

ADVANCED OPEN WATER DIVER
GOLD (LEVEL II) 40M
łącznie 7 specjalizacji

AOWD
SILVER (LEVEL I) 30M
łącznie 4 specjalizacje

ADVANCED OPEN WATER DIVER
PLATINUM (LEVEL III) 40M
łącznie 10 specjalizacji

AOWD
GOLD (LEVEL II) 40M
łącznie 7 specjalizacji

3 DO WYBORU

Z POZOSTAŁYCH KTÓRYCH KANDYDAT NIE POSIADA

Program SPRÓBUJ NURKOWANIA „INTRO” skierowany jest do osób nie nurkujących, które chcą posmakować tej niesamowitej przygody i być może zmienić całe swoje życie. Zapraszamy na nurkowanie z Centrum Nurkowe Mdive

Kurs OWSD PSAI jest skierowany do osób chcących rozpocząć swoja przygodę z nurkowaniem. Zapisy tel.603456714

Do kursu mogą przystąpić osoby dorosłe nie mające nigdy styczności z nurkowaniem jak i dzieci od 15 roku życia (w chwili otrzymania certyfikatu).

Nurkowanie dla dzieci 10-15lat – posiadamy kurs JUNIOR OWSD
Zapraszamy na nurkowanie z Mdive

Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

Celem kursu jest nauczenie się bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie suchy skafander i w sposób bezpieczny z niego korzystać. W naszym sklepie można kupić suchy skafander szyty na miarę polskiej firmy NoGravity

Kurs ten przygotowuje kandydata do nurkowania z użyciem mieszaniny nitrox o zawartości do 40% O2.

Przedstawimy Ci procedury, zasady bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa, ryzyko, korzyści i teorię bezdekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% O2.

Kurs PSAI Basic Sidemount na poziomie Open Water ma na celu naukę właściwej obsługi dwóch butli w konfiguracji sidemount przy wykonywaniu nurkowań w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprzętu, jego elementy i ich właściwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount.

CEL KURSU
  • Podniesienie jakości i wydajności nurkowania zarówno dla siebie samego jak i całego zespołu.
  • Ujednolicenie procedur związanych z sytuacjami awaryjnymi oraz pracy w grupie.
  • Skupienie się głównie na takich elementach jak: poprawne wyważenie i perfekcyjna pływalność, techniki pracy płetwami również pływanie do tyłu, praca w zespole,

Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie kursu ćwiczone jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem (zamarznięcie automatu, utrata liny asekurującej, itp.) oraz na lodzie (załamanie lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.). Po ukończeniu tego kursu uczestnicy powinni posiadać umiejętności przygotowania stanowiska nurkowego i umieć w sposób prawidłowy wykonać nurkowanie pod lodem.

Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoje doświadczenie nurkowe o zakres użycia jednostek napędowych DPV.
Cały kurs prowadzony jest w środowisku wody otwartej.

Celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

Celem kursu jest przekazanie adekwatnej wiedzy, zagadnień sprzętowych i planowanie nurkowania, pozwalających na bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na maksymalną głębokość 40m.